Bolest zubůÚstní hygiena

Čisté zuby se nekazí aneb dentální hygiena v praxi

Čisté zuby se nekazí aneb dentální hygiena v praxi

čiste_zuby_1 Chceme-li si udržet dlouhodobě zdravý a funkční chrup, musíme se o něj pravidelně a správně starat. Opomeneme-li důležitost zubů v našem životě, ať už se jedná o příjem a rozmělnění potravy, o mluvení nebo jen čistě estetickou funkci, měla by pro nás být motivací pro správnou péči o ústní dutinu také finanční stránka, jelikož výdaje za prevenci jsou zanedbatelné ve srovnání s výdaji za opravu zkaženého nebo dokonce již vypadaného chrupu.

Pomocnou rukou pro udržení zdravého chrupu je pro nás nejen stomatolog, ale také dentální hygienista. Cílem dentálního hygienisty je prevence, tedy zabránit problémům v ústní dutině a vyléčit nebo zastavit již vzniklá onemocnění.

Ordinaci dentálního hygienisty bychom měli stejně jako stomatologa navštěvovat alespoň dvakrát do roka. Rozhodně je nutné navštívit dentálního hygienistu ve chvíli, kdy dochází ke krvácení dásní, jejich zduření či otokům, obnažování krčků a kořenů, viklavosti zubů nebo změně jejich sklonu, při zápachu z úst nebo máme-li zubní kámen či zubní povlak.

A co nás tedy vlastně při vstupu do ordinace dentálního hygienisty čeká? V první řadě s námi hygienista projde naši anamnézu, zjistí, jaké máme nemoci, jaké užíváme léky, zda máme nějaké alergie nebo zda kouříme. Poté provede vyšetření měkkých tkání a stavu chrupu. Na základě tohoto vyšetření nás obeznámí se stavem našeho chrupu a navrhne potřebná opatření pro zlepšení. Základním krokem, bez kterého se neobejdeme, je naučit se správně čistit dutinu ústní. Dentální hygienista nám přímo v našich ústech ukáže, jak zuby správně čistit, doporučí nám vhodný kartáček a další dentální pomůcky, které si můžeme přímo v ordinaci vyzkoušet. Kromě toho nám také může pomoci upravit stravovací návyky a poradit, které potraviny jsou nejvhodnější z hlediska prevence zubního kazu. Při první návštěvě nám také dentální hygienista odstraní nánosy zubního kamene a odstraní zubní plak.

Čas, který strávíme v křesle při první návštěvě dentální hygieny je individuální, ale musíme počítat s tím, že zde napoprvé strávíme určitě alespoň 45 minut, než lékař stanoví diagnózu, důkladně vyšetří chrup a ukáže nám nácvik správného čištění zubů spojený s výběrem vhodných pomůcek.

Musíme také počítat s tím, že pokud jsou naše dásně ve špatném zdravotním stavu, nebude patřit počáteční léčení zrovna k těm nejpříjemnějším. Dásně jsou většinou přecitlivělé, takže ošetření bývá bolestivé. Při pravidelných návštěvách se stav dásní zlepší, dostanou se do dobré kondice a ošetření pro nás pak již bude bezbolestné.

Další návštěva dentálního hygienisty následuje většinou týden po první návštěvě. Během tohoto týdne praktikujeme naučený způsob čištění dutiny ústní v domácím prostředí, a pokud jej provádíme svědomitě, pečlivě a opravdu správně, neměl by hygienista při naší druhé návštěvě objevit na zubech zubní plak a zároveň by se měl zlepšit stav našich dásní.

čiste_zuby_2

Počet návštěv ordinace dentálního hygienisty je zcela individuální, specialista si nás bude zvát do té doby, dokud neukončí léčebnou fázi. U někoho to může být pouze jedna až dvě návštěvy, pacienti s velmi špatným chrupem stráví v ordinaci několik i třeba hodinových sezení. Po ukončení léčebné fáze jsou doporučovány pravidelné prohlídky jednou za šest měsíců.

Nezbytností je po celou dobu mezi jednotlivými kontrolami o náš chrup správně pečovat. Jen díky pravidelné a správné starostlivosti o naše zuby docílíme opravdu zdravého, zářivého a bělostného úsměvu.